Skräpig konst"White Trash" heter den här installationen. Sex månader av hushållsavfall plus ett par döda fiskmåsar blev det här konstverket.Med tanken på vad vi konsumerar och slänger så får man sig en tankeställare. Konstverket i form av skuggbilden är konstnärerna som tar en pause med ett glas vin och en cigg.

Läs mer på Environmental Graffiti

Kommentarer