Otroliga koppartryck av Marie Louise kold.

Jag tänkte ta upp en sak som jag skrev om mycket tidigare, som fortfarande fachinerar mig,  nämligen en konstnärinna som heter Marie Louise Kold.

Det börjde med att jag var på ett föredrag med Marie Louise Kold på Tylösand, det ändrade mycket i mitt liv. Hon fick mig att tänka om och sätta fokus i mina talanger. Både hon och hennes verk fachinerar mig.

Hennes teknik, arbete och energi slukade mig totalt. Önskan är att göra en livsinvestering och köpa ett verk från henne. Med investering menar jag att min själ får sitt genom att begrunda och se det varje dag.Denna text nedan kommer från Marie Louise Kolds hemsida;Marie Louise Kold har genom många år utvecklat en egen teknik som har sina rötter i koppartryckstraditionen. Hon bearbetar koppar, mässing och brons genom att bl.a. rista och etsa i plåten, men trycker den inte utan låter själva plåten bli verket.

Marie Louise fortsätter bearbetningen genom att ärga plåten i flera omgångar med olika syror. Metallens patina blir ett sätt att visa och registrera tid, och processen fortsätter även långt efter att verket lämnar hennes händer. Konstverket är på så sätt i evig - men långsam - förändring.

Text som spår av kommunikation eller som rent grafiska element som inte nödvändigtvis ska läsas och förstås finns ofta med i verken. Det är mestadels texter av Karen Blixen och i flera fall även av HC Andersen. De två författarna förekommer också som inspirationskällor till Marie Louise Kolds speciella porträtt.

De stora porträtten består av flera tusen små kvadrater av koppar eller brons, där varje kvadrat har patinerats individuellt innan de fogats samman. En del kvadrater ligger utomhus i ett par dagar, andra i månader. Graden av svavel i regnvattnet och tiden ger olika nyanser.

De många olika teknikerna är tidskrävande men innebär ett ständigt utforskande och nya upptäckter.


Marie Louise Kold är född 1974 i Danmark. Hennes utbildning inom bl.a. konst, metallurgi och bronsgjutning sträcker sig över mera än fem år och sedan april 2001 arbetar hon heltid i sin ateljé i Malmö.

Hon har haft separatutställningar sedan 1994, bl.a. Montmartre, Paris, Galleri Tapper-Popermajer i Malmö, Galleri New Form i Trelleborg, Illums Bolighus i på Strøget och Nordisk Ministerråds Galleri i Köpenhamn, som visar modern nordisk konst av högsta klass.


Slut på text från hemsida.


Foto & bilder från MarieLouise Kold.
Besök hemsidan och se verken.

Kommentarer